Warunki uczestnictwa

Aby przystąpić do Programu „Gmina otwarta na inwestycje”, należy wydrukować i wypełnić Formularz Uczestnictwa dostępny w zakładce „Materiały do pobrania”, podpisać go i przesłać jako skan na adres: rejestracja@gminaotwartanainwestycje.pl.

Formularz Uczestnictwa zawiera również klauzulę informacyjną RODO i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, które także należy podpisać i przesłać na wskazany wyżej adres e-mail.

W kolejnym etapie należy spełnić warunki niezbędne do uzyskania Certyfikatu (opisane w pliku „Warunki uzyskania Certyfikatu” w zakładce „Materiały do pobrania”).

Wejdź na stronę www.gminaotwartanainwestycje.pl i kliknij przycisk „Rejestracja” na stronie głównej

Z zakładki „Do pobrania” pobierz Formularz przystąpienia oraz Aneks RODO

Wypełnij je i wyślij skany podpisane przez osobę reprezentującą urząd gminy/miasta na adres: rejestracja@gminaotwartanainwestycje.pl

Potwierdzenie rejestracji gminy/miasta otrzymasz na swój adres e-mail w ciągu 15 minut

Twoja gmina została poprawnie zarejestrowana! Gratulujemy!

Pobierz z panelu klienta listę zadań do zrealizowania oraz Formularz potwierdzenia przyjęcia założeń programu

Skan podpisanego Formularza potwierdzenia przyjęcia założeń programu prześlij na adres: rejestracja@gminaotwartanainwestycje.pl

Zaczekaj na weryfikację spełniania przez Twoją gminę/miasto założeń programu, której dokona Rada Programowa

Potwierdzenie nadania tytułu „Gmina otwarta na inwestycje” lub prośbę o korektę Formularza potwierdzenia przyjęcia założeń programu otrzymasz na swój adres e-mail

Uzgodnij z organizatorem przekazanie nagród

Formularz przystąpienia

Potrzebujesz więcej informacji o programie? Napisz do nas!