Korzyści dla uczestników

Wszystkie gminy, które spełnią warunki certyfikacji, uzyskają prestiżowy tytuł „Gmina otwarta na inwestycje” i otrzymają prawo do wykorzystywania logotypu Programu w celu promocji swojej gminy i zwiększania jej potencjału inwestycyjnego oraz wiarygodnościw oczach inwestorów.

Najbardziej wyróżniające się w Programie gminy zyskają dodatkowo szansę na bezpłatną kampanię promocyjną, a w szczególności zostaną dla nich opracowane i wyprodukowane profesjonalne filmy promocyjne, umożliwiające prezentację gminy, jej walorów i potencjału turystycznego oraz gospodarczego szerokiej publiczności. Partnerzy Programu przeprowadzą ponadto specjalne warsztaty i szkolenia zwiększające cyfrowe kompetencje mieszkańców tych gmin.

Potrzebujesz więcej informacji o programie? Napisz do nas!