Korzyści dla partnerów

Partnerzy Programu „Gmina otwarta na inwestycje”, dzięki lepszej współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych, zyskają możliwość efektywniejszej realizacji prowadzonych inwestycji światłowodowych. Program gwarantuje Partnerom wsparcie w pozyskiwaniu zgód, usprawnienie procedur i przyspieszenie realizowanych procesów inwestycyjnych. Udział w Programie oznacza także realny wpływ na budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce i pozwala zmaksymalizować wykorzystanie inwestycji przez lokalną społeczność.

Potrzebujesz więcej informacji o programie? Napisz do nas!