Obniżenie stawek opłat będzie wymagane prawem – warto to zrobić już teraz z naszym Programem

Informujemy, że już 25 października 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwanej też popularnie „megaustawą”. Zmienia ona m.in. ustawę o samorządzie gminnym oraz ustawę o drogach publicznych w zakresie objętym naszym programem.

Głównym celem nowych przepisów jest poprawa warunków realizacji inwestycji szerokopasmowych, szczególnie w gminach, w których dostęp do szybkiego internetu jest obecnie niewystarczający. Jednym z narzędzi dla jego osiągnięcia ma być poprawa warunków współpracy między samorządami (nie tylko gminnymi), a inwestorami budującymi sieci szerokopasmowe. Nastąpi to m.in. poprzez:

Z punktu widzenia samorządów zainteresowanych udziałem w programie „Gmina otwarta na inwestycje” kluczowa jest jednak zmiana maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego. Już od 25 października 2019 r. maksymalne stawki będą bowiem wynosić:

Samorządy, w których obecne stawki są wyższe niż określone powyżej będą musiały je dostosować w terminie do 25 stycznia 2020 r. Przypominamy przy tym, że zgodnie z założeniami ustawy o drogach publicznych stawka 20 zł powinna być traktowana, jako maksymalna, a dla zajęcia różnych elementów pasa drogowego stawki powinny być zróżnicowane – przykładem takiego różnicowania są stawki za zajęcie pasa drogowego obowiązujące dla GDDKiA.

Powyższe zmiany przepisów są więc doskonałą okazją do zgłoszenia udziału w naszym Programie i jak najszybszej modyfikacji uchwał określających stawki za zajęcie pasa drogowego. Z jednej strony będzie to bowiem i tak konieczne w związku z dostosowaniem do nowych przepisów prawnych, a z drugiej umożliwi przystąpienie do naszego Programu – co może okazać się szczególnie korzystne dla samorządu.  Przypominamy przy tym, że im niższe stawki zostaną przyjęte tym możliwe będzie zdobycie większej ilości punktów oraz cenniejszych nagród.

Tym samym, ponownie zapraszamy do udziału w Programie wszystkie gminy, które:

Potrzebujesz więcej informacji o programie? Napisz do nas!