Gmina otwarta na inwestycje

Pierwsza edycja programu „Gmina otwarta na inwestycje” zakończona.

Serdecznie dziękujemy wszystkim laureatom oraz gminom biorącym udział w tym istotnym dla przyszłości cyfryzacji Polski wydarzeniu. Już wkrótce II edycja programu.

O programieGala Finałowa programu „Gmina otwarta na inwestycje”

3 marca wieczorem w Lubelskim Centrum Konferencyjnym podczas ogólnopolskiej konferencji EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI, odbyła się uroczysta Gala Finałowa programu „Gmina otwarta na inwestycje”.

W trakcie wydarzenia uhonorowano wszystkich laureatów i nagrodzono gminy, które uzyskały największą ilość punktów w programie. Zapowiedziano też oficjalnie plany realizacji kolejnej edycji programu. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy, by udział w programie przełożył się na potencjał inwestycyjny i satysfakcję mieszkańców.

Aktualności

Lista uhonorowanych tytułem „Gmina otwarta na inwestycje” Gmin i Miast

Serdecznie dziękujemy wszystkim laureatom oraz gminom biorącym udział w tym istotnym dla przyszłości cyfryzacji Polski wydarzeniu.

Czytaj więcej

Obniżenie stawek opłat będzie wymagane prawem

Informujemy, że już 25 października 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwanej też popularnie „megaustawą”. Zmienia ona m.in. ustawę o samorządzie gminnym oraz ustawę o drogach publicznych w zakresie objętym naszym programem.

Czytaj więcej

więcej aktualności

O programie

Warunki uczestnictwa

Aby przystąpić do Programu „Gmina otwarta na inwestycje” należy wypełnić Formularz Uczestnictwa (dostępny w zakładce „Materiały do pobrania”) i przesłać go na adres info@gminaotwartanainwestycje.pl oraz zaakceptować regulamin i podpisać umowę RODO.

Czytaj więcej

Korzyści dla uczestników

Wszystkie gminy, które spełnią warunki certyfikacji uzyskają prestiżowy tytuł „Gmina otwarta na inwestycje” i otrzymają prawo do wykorzystywania znaczników Programu w celu promocji gmin i zwiększenia ich potencjału inwestycyjnego.

Czytaj więcej

Korzyści dla partnerów

Partnerzy Programu „Gmina otwarta na inwestycje” zyskają możliwość efektywniejszej realizacji prowadzonych inwestycji światłowodowych, dzięki lepszej współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych.

Czytaj więcej

Założenia programu

Podstawowym zadaniem Programu „Gmina otwarta na inwestycje” jest ścisła współpraca władz samorządowych i operatorów telekomunikacyjnych realizujących budowę sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Czytaj więcej

Kryteria programu

Do Programu „Gmina otwarta na inwestycje” może przystąpić każda polska gmina, która wypełni Wniosek Przystąpienia.

Czytaj więcej

Nagrody w programie

Nagrodzone gminy uzyskają prawo do wykorzystywania tytułu „Gmina otwarta na przyszłość” pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa .

Czytaj więcej

Partnerzy i patronaty

Organizator programu

Orange Polska

Orange Polska jest liderem na polskim rynku telefonii stacjonarnej, internetu i transmisji danych. Jako jedyny operator, Orange Polska oferuje kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dostępne w całym kraju. Celem spółki jest zapewnienie najwyższej satysfakcji klientom i atrakcyjnego zysku akcjonariuszom poprzez osiągnięcie pozycji najchętniej wybieranego dostawcy usług telekomunikacyjnych, multimedialnych i rozrywkowych, korzystającego z nowoczesnych technologii.

Orange Polska jest partnerem cyfrowej transformacji Polski, aktywnie współuczestnicząc w rozbudowie infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej poprawę jakości życia Polaków i zapobiegającej ich cyfrowemu wykluczeniu.

Patronat nad programem

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 roku w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Celem i misją działania Ministerstwa jest doprowadzenie do tego, żeby dzięki cyfryzacji żyło się lepiej wszystkim obywatelom naszego kraju. Chcemy, żeby Polska była państwem innowacyjnym i przyjaznym, a wartości, którymi kierujemy się w swojej działalności to dotrzymywanie słowa, budowa trwałych fundamentów rozwoju Państwa, szacunek do publicznych pieniędzy i świadomość, że to obywatel i jego potrzeby są najważniejsze.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) to instytucja rządowa, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. CPPC powstało w 1994 roku, początkowo pod nazwą Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE), na mocy umowy finansowej zawartej między rządem Polski i Komisją Europejską. Od 2015 roku, już jako CPPC, zajmuje się obsługą środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i innych programów powierzonych mu do realizacji. CPPC jest jednostką, która pracuje nie tylko nad realizacją, zarządzaniem i monitoringiem powierzonych jej programów, ale również na rzecz administracji i instytucji biorących udział w wykorzystaniu środków UE, wspierając je w przygotowaniach do efektywnego korzystania z pomocy, jaką zapewniają fundusze Unii Europejskiej.

Potrzebujesz więcej informacji o programie? Napisz do nas!